Bardějov

Promítané filmy


Místo konání

Poľsko-slovenský dom (Radničné námestie 24)

Informace

Premietanie hlavných a bonusových filmov + čaj zdarma

Vstupné

1 euro

Pořadatel

Kultúrne a turistické centrum Bardejov

Partneři